".$row3["titel"]."
".substr($row3["inleiding"], 0, 50)."..."; $inhoud[$i][3] = "Review"; $inhoud[$i][4] = "class='".$row3["kortenaam"]."kleur2' style='border-bottom:#000000 solid 1px;'>".$row3["kortenaam"]; $inhoud[$i][5] = "review.php?id=".$row2["product_id"]; $inhoud[$i][6] = "".$row3["kortenaam"]."
".$row3["titel"]; } else if($row2["soort"] == "2") { // report $sql3 = "SELECT report_inhoud.reporthoofdfile, report_inhoud.reportsubplaatje, report_inhoud.title, report_inhoud.message FROM report_inhoud WHERE report_inhoud.id = '".$row2["report_id"]."'"; $index2 = mysql_query($sql3); //echo($sql3); $row3 = mysql_fetch_array($index2); $inhoud[$i] = array(); $inhoud[$i][0] = "http://www.gamecore.nl/screenshots/".$row3["reporthoofdfile"]; $inhoud[$i][1] = "http://www.gamecore.nl/screenshots/".$row3["reportsubplaatje"]; $inhoud[$i][2] = "".$row3["title"]."
".substr($row3["message"], 0, 50)."..."; $inhoud[$i][3] = "Report"; $inhoud[$i][4] = "class='algkleur2' style='border-bottom:#000000 solid 1px;'>Report"; $inhoud[$i][5] = "report.php?id=".$row2["report_id"]; $inhoud[$i][6] = "Report
".$row3["titel"]; } else if($row2["soort"] == "3") { // preview $sql3 = "SELECT Titel.titel, reviews.inleiding, Product.id, reviews.hoofdplaatje, reviews.subplaatje, Systeem.kortenaam FROM Titel, reviews, Product, Systeem WHERE Systeem.id = Product.systeem_id AND reviews.product_id = Product.id AND Titel.id = Product.titel_id AND reviews.preview = '1' AND reviews.product_id = '".$row2["product_id"]."'"; $index2 = mysql_query($sql3); //echo($sql3); $row3 = mysql_fetch_array($index2); $inhoud[$i] = array(); $inhoud[$i][0] = "http://www.gamecore.nl/screenshots/".$row3["hoofdplaatje"]; $inhoud[$i][1] = "http://www.gamecore.nl/screenshots/".$row3["subplaatje"]; $inhoud[$i][2] = "".$row3["titel"]."
".substr($row3["inleiding"], 0, 50)."..."; $inhoud[$i][3] = "Preview"; $inhoud[$i][4] = "class='".$row3["kortenaam"]."kleur2' style='border-bottom:#000000 solid 1px;'>".$row3["kortenaam"]; $inhoud[$i][5] = "preview.php?id=".$row2["product_id"]; $inhoud[$i][6] = "".$row3["kortenaam"]."
".$row3["titel"]; } //echo($i." keer rond"); $i++; if($i >= 10){ break; } } //print_r($inhoud); include ("header.inc"); ?>

GameCore is de Games informatiebron die u zoekt. Voor Xbox en 360, Playstation 2 en 3, Nintendo GameCube en Revolution

Alles voor Games: Reviews, Reports, Achtergronden, Column's en meer

Wat u ook zoekt, het laatste nieuws of de leukste specials. Of het nu over de Xbox, Nintendo DS, Xbox360, Xbox 360, PlayStation2 of PlayStation 2, PlayStation3 of PlayStation 3, Nintendo GameCube of Revolution gaat.

Games en Anime Game en Anime nieuws Cheats

Xbox cheats
PlayStation 2 cheats
Nintendo GameCube Cheats
PlayStation 2 nieuws
PlayStation 3 nieuws
Xbox nieuws
Xbox 360 nieuws
Nintendo GameCube nieuws
Nintendo GameCube nieuws
Nintendo DS nieuws
PC games nieuws
Anime nieuws
Xbox reviews
PlayStation 2 reviews
Nintendo GameCube reviews
PC games reviews
PC games reviews

GameCore is Games, Cheats en Gamenieuws!

?>
Nieuws
= 9){ break; } } geefNieuwsLijst(array("Soort", "Game", "Datum"), $inhoud2);?>
Anime
$sql5 = "SELECT Indexanime.id, Indexanime.Product_id, Titel.titel, reviews.animehoofd, reviews.inleiding, Titel.titel FROM Indexanime, reviews, Titel, Product WHERE reviews.product_id = Product.id AND Titel.id = Product.titel_id AND Indexanime.Product_id = Product.id ORDER BY id DESC"; $producten5 = mysql_query($sql5); //echo($sql5); $row5 = mysql_fetch_array($producten5); echo("");
".$row5["titel"]."
".substr($row5["inleiding"], 0, 200)."...");
*/?>
Laatste artikelen